Steiner studeren

Op deze pagina vind je de prachtige samenvattingen/ tekeningen van Jody van den Tillaart.
Zij is een intern begeleider op een vrijeschool en deelt met ons de samenvattingen die ze momenteel maakt over het boek “Karmaonderzoek1″van Rudolf Steiner. Elke week zullen er nieuwe foto’s toegevoegd worden. Een mooie samenwerking komt zo tot stand!
Wij zetten het werk van Jody in het licht en kun je hier alle beelden in rust bekijken en lezen.
Volg haar hier op Instagram!

Steiner heeft in 1924 en 1925 heel veel voordrachten gegeven over karma en reïncarnatie. In de eerste gegeven op 25 januari 1924 in Bern, gaat Steiner in op hoe de mens zich verhoudt tot de kosmos. Hij vertelt hoe de invloedssfeer van de maan (poort van het verleden, het individuele, de onveranderlijke noodzakelijkheid) je in dit leven meegeeft wat je in vorige levens hebt opgedaan. De invloedssfeer van de zon (poort van de toekomst, het gezamenlijk menselijke, onze vrijheid en wilskracht) inspireert tot besluitvaardigheid in de toekomst. Ook beschrijft hij in deze voordracht hoe karmische ontmoetingen tussen mensen tot stand komen en hoe je zulke ontmoetingen als zodanig kunt herkennen. (Blz. 13-35 in de uitgave ‘Karmaonderzoek I’)

Om te kunnen begrijpen hoe het lot van de mens (ofwel het karma) werkt, moeten we ons eerst in de verschillende soorten oorzakelijkheid die we in de wereld waarnemen, verdiepen. Steiner vertelt hoe je voor het vierledige mensbeeld ook in vier verschillende gebieden de oorzaken kunt vinden. Want als je je in een ander gebied dan het fysieke gaat verdiepen, kom je niet meer toe met louter fysieke verklaringen.
Iedere trede staat voor een levensgebied van de mens. Het abstracte denkwerk over de verschillende soorten oorzakelijkheden in de wereld verrijken we nu met Steiners inzichten in de verschillende gebieden van het leven van de mens. Hij legt uit dat de mens tijdens zijn leven nog niet aan de fysieke wereld, het minerale rijk, onderhevig is. Pas als we ons lijk afwerpen, staan we onder invloed daarvan en lost ons lichaam op in de minerale wereld. In dit rijk kunnen we ons als mens tijdens ons aardse leven dus vrij en onafhankelijk bewegen. Dat is anders voor het plantenrijk (etherisch lichaam), dierenrijk (astraal lichaam) en het mensenrijk (ons eigenlijke ik). Daarin werken invloeden van geestelijke wezens uit verschillende hiërarchieën en dat heeft invloed op ons lot. Op drievoudige wijze ondervinden we dat ons lot bepaald wordt. Alleen in het fysieke rijk zijn we vrij, kunnen we vrije gedachten ontplooien. Die vrije gedachten kunnen een impuls geven aan onze wil. Alleen dan is de mens vrij!
Steiner plaatst het begrip karma in verband met vrijheid: deze twee impulsen kunnen niet zonder elkaar bestaan. Als ieder vorig leven het volgende beïnvloedt, en dus deels vastlegt, hoe kunnen we dan nog vrije mensen zijn? Steiner vergelijkt het met het bouwen van een huis. Als je besluit een huis te bouwen (ofwel een bepaalde handeling te verrichten in een vorig leven), dan heeft dat als gevolg dat je erin gaat wonen. Wat je eerst in vrijheid besloot, heeft dus consequenties voor hoe je leven er vervolgens uit gaat zien. Toch is er binnen dit kader, dat Steiner ‘karmische noodzakelijkheid’ noemt, wel degelijk ruimte voor de vrije wil. Want binnen de muren van dat ‘zelfgebouwde huis’ ben je vrij om bijvoorbeeld een materialist of een antroposoof te zijn, om vroeg op te staan of laat. De niet-ingewijde ervaart dit niet als vrijheidsbeperking, omdat hij onbewust zijn leven leeft en geen weet heeft van zijn karmische kader. De ingewijde begrijpt dat het ‘knellende keurslijf’ van de karmische noodzaak iets is wat hij in een vorig leven zelf heeft aangelegd.

Ons fysiek lichaam wordt ons vanuit de erfelijksheidsstroom door de aarde gegeven. Op het moment dat het etherisch lichaam van de moeder zich terugtrekt uit het embryo, kan uit de wereldether het etherlichaam van de mens in zijn nieuwe aardeleven vormgegeven worden en zich aan het nieuwe fysiek lichaam binden. Ons astraal lichaam wordt gevormd tussen de dood van ons vorige leven en de geboorte in het nieuwe leven in. Onze ziel wordt daar gevormd door wat de zielen van andere mensen ons spiegelen. Ze laten ons zien of we hen goed of slecht behandeld hebben en vormen zo het astraallichaam op basis van onze handelingen. Het maakt daarbij uit of we goede daden uit liefde of plichtsbesef hebben gedaan. Daden uit liefde blijven als kracht in de ziel aanwezig. Steiner vertelt hoe deze goede of slechte intenties invloed hebben op onze volgende levens. Zo leer ik dat inzicht in ons karma niet alleen inzicht geeft in ons huidige leven, maar juist ook een impuls kan geven voor het volgende. 

Deze website gebruikt cookies om optimale ervaring te bieden. Mocht je daar een bezwaar tegen hebben klik dan op lees meer. Lees meer.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close