Heilige nachten

Stars during Nighttime

Dertien of twaalf Heilige Nachten

De periode tussen 21 december en 6 januari is een bijzondere tijd. Op 21 December komt de zon op zijn laagste punt, en beleven we de kortste dag en de langste nacht van het jaar. De natuur heeft dan haar energie helemaal in zichzelf teruggetrokken. Drie dagen lang blijft de zon op dit laagste punt staan. Daarna ā€“ op 24 december ā€“ begint hij weer te klimmen en gaan de dagen weer lengen. Op dat moment vangen de dertien of twaalf Heilige Nachten aan. De dromen die je in deze periode beleeft, zijn van een ander soort, ze zijn rijker en dieper. Kies voor jezelf dus als eerste of je 12 of 13 Heilige nachten wil doorleven. 12 nachten is makkelijk, omdat deze goed te koppelen zijn aan de maanden. 13 is een geluksgetal wat sommige mensen aanspreekt, de 13e nacht is dan een overkoepelend thema.

Stars during Nighttime

Terugblikken en vooruitblikken

In de winter komt alles in de natuur tot stilstand. Daarom leent deze tijd zich zo goed voor bezinning. Dit kun je doen door in de eerste zeven dagen na 24 december elke dag enige tijd te nemen om terug te kijken naar het afgelopen jaar: wat is er allemaal gebeurd en hoe heb je je daarmee kunnen verhouden? Wat heb je geleerd? Waar ben je tegenaan gelopen? Met de aanvang van het nieuwe jaar kun je de blik meer gaan richten op het jaar dat komen gaat: waarover zal dit jaar gaan voor jou? Wat heeft het je te bieden?

In deze Nachten kun je elke dag reflecteren op een specifiek thema, en ieder van die nachten kan een boodschap brengen in een droom, beeld of impressie bij het wakker worden. De dromen kunnen een voorspellend karakter hebben en zijn van toepassing op de twaalf maanden die voor ons liggen. In de eerste nacht ontvangen wij wat in januari tot ontplooiing zal komen, in de tweede nacht ontvangen wij een boodschap voor februari enzovoort. De laatste Heilige Nacht ( bij 13 dagen) reikt ons het leerthema aan voor het komende jaar. Op deze wijze brengt de geesteswereld ons opnieuw in balans met het kosmische plan, waarvan al wat leeft deel uitmaakt. Dit brengt ons in verbinding met onze eigen levensweg en bij een diep besef dat we onderdeel zijn van een groter geheel.

Thema’s

De onderstaande dertien themaā€™s bieden een invalshoek voor elk van de dertien Heilige Nachten, om in deze bijzondere tijd van het jaar innerlijk aan het werk te gaan. Deze innerlijke zoektocht werkt het krachtigst als je elke dag aantekeningen maakt van de ervaringen die je opdoet met de oefeningen, en van de beelden en dromen die hierdoor bij je opgeroepen worden.

De stappen die ik hieronder beschrijf zijn van een energetisch niveau. Per dag heb ik reflectievragen genoteerd die je kunt beantwoorden. Misschien kun je een aantal vragen zelf nog erbij verzinnen.
Deze 13 thema’s gaan vrij diep en kunnen ingewikkeld aanvoelen. Je kunt daarom ook 12/ 13 eigen thema’s verzinnen die bij jou passen.
Bijvoorbeeld 12 kleuren, 12 bomen, 12 liedjes etc.
Ook kun je de thema’s gebruiken van Eveline van Everydaymommyday. Zij heeft daarnaast ook een twaalf heilige nachten programma waar je aan mee kunt doen.

Daarnaast kun je als leerkracht ook 12/ 13 leerlingen in gedachte nemen en overdag je laten inspireren door creatieve opdrachten, schrijfopdrachten of muziek om zo de leerling verder op weg te helpen. In de nacht neem je de leerling mee jouw dromen in en kijk je of je tijdens je dromen nog meer inspiratie kunt ontvangen.

Wil je nu net iets meer richting voor het komende jaar?
Dan kun je ook een Nieuwjaarsreading aanschaffen.

De heilige nachten thema’s voor innerlijke verbondenheid:

 • Dag 1: Wonderbaarlijke onschuld

Kinderen treden de wereld onbevangen tegemoet, in verwondering. Zij nemen de wereld voor waar, zoals deze voor hen verschijnt. Probeer je deze dag ook zo te verwonderen, als en kind dat nog niet bevangen is door wat goed en fout is, nog niet gevangen in normen en waarden, in angsten en verwachtingen. Door deze verwondering stel je je open voor het mysterie. Aanschouw het, zonder het te willen begrijpen.
Reflectievragen:
Wat heeft mij verwonderd dit jaar?
Heb ik anderen laten verwonderen?
Wat heb ik met kinderogen kunnen aanschouwen?
Hoe wil ik komend jaar verwondering vergroten?

 • Dag 2: Wezenlijke vragen

Als mensen zijn we ons bewust van onszelf en van het leven. Het verlangen naar dat bewustzijn brengt ons vanuit de verwonderde staat van het kind, naar de weg van het ontdekken en het leren. We leven echter in een cultuur van gesloten antwoorden; we moeten alles weten en willen overal een kloppend antwoord op. Soms zijn open antwoorden mooier. Probeer niet alleen te vragen hoe de dingen zijn, maar ook wat ze voor jou betekenen. Daarmee leid je de vraag terug naar je eigen wezen. Zoek voor je zelf naar zulke wezenlijke vragen. Wat zijn die dingen voor jou?
Reflectievragen:
Wat hebben bepaalde emoties dit jaar voor mij betekend?
Welke wezenlijke vragen heb ik niet eerder durven te stellen en wil ik nu onder ogen zien?
Wat heeft veel voor mij betekend dit jaar?

 • Dag 3: Luisteren naar innerlijke wijsheid

We zijn begonnen met verwondering. In die verwondering zochten we naar wezenlijke vragen. Op deze derde dag proberen we naar het antwoord te luisteren. In het luisteren naar het antwoord op wezenlijke vragen ontstaat innerlijke wijsheid. We zijn gewend om te luisteren naar anderen, en maken van hen vaak autoriteiten, waarvan we denken dat zij het beter weten. Daarmee ga je weg van je eigen innerlijke stem die in wezen weet wat goed is. Je kunt een leraar hebben en wijsheid uit boeken halen, maar het is pas innerlijke wijsheid als je diep van binnen de waarheid ervan voelt. Luister dus naar die innerlijke stem.
Reflectievragen:
Welk advies komt vanuit mijn hart?
Welke intuĆÆties mag ik meer gaan volgen?
Welke antwoorden heb ik op mijn wezenlijke vragen?

 • Dag 4: Voelen van zachtmoedige liefde voor jezelf

Liefde is overal om ons heen. Het brengt ons samen, het vormt de kern van veel van onze liederen en verhalen. Iedereen verlangt ernaar en iedereen heeft het nodig. Vaak zoeken we die liefde bij een ander. Iemand die ons lief heeft, maakt dat we ons gewaardeerd en gesteund voelen. Het voelen van liefde voor anderen en weten dat anderen je lief hebben, is heel wezenlijk. Liefde voelen voor jezelf wordt juist vaak gezien als egoĆÆstisch of narcistisch. Toch is het liefhebben van jezelf, voortvloeiend uit de overtuiging dat je kostbaar bent, net zo wezenlijk als het liefhebben van de ander. Probeer die liefde voor jezelf te voelen.
Reflectievragen:
Wat heb ik lief aan mijzelf?
Hoe kan ik meer zelfliefde creƫren?

 • Dag 5: Focussen op moedige eigenheid

Op de vierde dag voelden we de liefde voor onszelf. Door die liefde kunnen we beter voelen wie we werkelijk zijn. Onze eigenheid komt dan naar voren. Daarop focussen we op de vijfde dag. Eigenheid kent eindeloos veel aspecten, omdat ze niet van deze wereld is, maar toebehoort aan de wereld van de ziel. Het vraagt moed om die eigenheid uit te drukken en trouw te blijven aan jezelf. Het vraagt moed om op te staan en buitengewoon te zijn, om je eigenheid in al zijn toonaarden tot leven te brengen. De verleiding is groot om je aan te passen, te voldoen aan verwachtingen en te doen wat je is voorgeleefd. Ben moedig, en oefen de kunst om je eigenheid lief te hebben.
Reflectievragen:
Op welke manier kan ik mijn eigenheid meer tot uitdrukking brengen?
Op welke momenten ben ik trouwe gebleven aan mijzelf dit jaar?
Welke verwachtingen van anderen over mij kan ik los gaan laten?

 • Dag 6: Versterken van vastberadenheid

De zesde dag staat in het teken van versterken van de innerlijke vastberadenheid. Op ons levenspad vinden we tegenkrachten, die ons van binnenuit en van buitenaf bestoken. Vastberadenheid helpt ons dan om trouw te blijven aan onszelf en om vast te houden aan onze eigenheid. Hierdoor blijf je jouw pad volgen, en blijf je gaan voor datgene waar jij door wordt bewogen, wat voor jou van wezenlijk belang is. Zeker als het spoor doodloopt, helpt vastberadenheid ons om op een creatieve manier nieuwe wegen te vinden. Verbonden met ons hart, is vastberadenheid een diepe drijfveer jezelf trouw te blijven.
Reflectievragen
Wanneer ben ik vastberaden geweest en wat heeft mij dit gebracht?
Hoe kan ik nog meer trouw blijven aan mijzelf?
Kan ik op dit moment nieuwe wegen vinden die ik eerder nog niet zag?

 • Dag 7: Verdiepen van verbeeldingskracht

De verbeeldingskracht is de scheppende kracht. Op de zevende dag is de opdracht om deze kracht te verdiepen. In je verbeelding kan, net als in je dromen, datgene dat nog niet zichtbaar is tot je spreken. Verbeeldingskracht kan je dus helpen om beter te leren wie je bent en daar bewust vorm aan te geven. Het spreekt je creatieve energie aan die je nodig hebt om uitdrukking te geven aan wie jij bent. Alles wat je je kunt voorstellen heeft werkelijk de potentie in zich om realiteit te worden, hoe klein of groot het ook is. Gebruik dus je verbeeldingskracht om te leren wie je kan zijn.
Reflectievragen:
Als ik mijn ogen sluit en mijn verbeeldingskracht toe laat, wat zie ik dan voor me?
Wanneer heeft mijn creatieve energie uitdrukking gegeven aan wie ik ben, hoe was dat voor mij?
Hoe stel ik mij komend jaar voor?

 • Dag 8: Het ontwaken van heilige vrijheid

In de achtste nacht begint het nieuwe jaar, en onderzoeken we de heilige vrijheid. Deze noemen we ā€˜heiligā€™ omdat het een wezenlijke kwaliteit is van ons bestaan. Vrijheid strekt zich net zover uit als de verantwoordelijkheid die je kunt nemen voor je daden. Verantwoordelijkheid betekent dat je bewust verbonden bent met de situaties die zich voordoen, en dat je in die situaties instaat voor je handelen. Zoek telkens in jezelf naar die kracht, verbind je met de situatie, neem verantwoordelijkheid voor je daden en win daarmee de vrijheid.
Reflectievragen:
Welke verantwoordelijkheden heb ik genomen en hoe voelde dit?
Hoe kan ik mij vrijer gaan voelen het komende jaar?
Waar mag ik nog meer verbinding leggen?

 • Dag 9: Herkennen van je werkelijke behoeften

We beginnen het jaar met veel goede voornemens, en meestal zijn we die snel weer vergeten. Dat is omdat we ons er niet werkelijk mee verbinden. Voornemens gaan vaak over dingen die we niet meer willen doen, of dingen die we niet meer willen zijn, maar zulke voornemens gaan niet over onze werkelijke behoeften. Ze gaan enkel over wat we niet willen, maar daaronder ligt verscholen wat we wel willen. Onderzoek welke werkelijke behoefte onder je voornemens verscholen ligt, want in die werkelijke behoefte zit de positieve drijfveer. 
Reflectievragen:
Welke voornemens had ik in eerste instantie neer willen zetten?
Wat is de werkelijke behoefte achter deze voornemens?
Welke positieve drijfveer wil ik gaan volgen?
Wat zou ik graag willen bereiken?

 • Dag 10: Samenklinken met de tonen van het Universum

Alles in het bestaan is met elkaar verbonden. Die verbondenheid is als een symfonie. Elk deel speelt zijn eigen melodie, maar gezamenlijk klinken alle delen als een wonderbaarlijke harmonie. Dat samenklinken is een diepe afstemming van ons eigen innerlijk met de geestelijke wereld. Zoek vandaag naar die betekenisvolle samenhang tussen jou en het grote geheel.
Reflectievragen:
Welke verbindingen zou ik graag nog meer willen voelen?
Hoe kan ik invloed hebben op belangrijke verbindingen in mijn leven?
Hoe kan ik de verbinding met de geestelijke wereld versterken?

 • Dag 11: Uitstralen van Liefde 

Als je je verbindt met liefde, dan kun je deze ook uitstralen. Door de helende liefde om je heen te ontvangen, ontwikkel je ook het vermogen om deze weer uit te zenden. Het ervaren van die liefde kan op elk moment. De natuur is hier een krachtige bron voor, maar ook de aanraking van een ander, of een levensverhaal waardoor je geraakt wordt, een mooi kunstwerk, het horen van muziek. Alles kan je in het hart raken. Voel de liefde die je daardoor ontvangt, en ervaar hoe je daardoor ook beter liefde kunt geven.
Reflectievragen:
Wat heeft mijn hart geraakt?
Op welke manier kan ik mijn liefde uitstralen?

 • Dag 12: Begroeten van het zich steeds ontvouwende Zelf 

De twaalfde nacht en de daarop volgende dag staan in het teken van het zich steeds ontvouwende zelf. De afgelopen nachten stonden juist in het teken van de verbondenheid met alles en de liefde die je daaruit kunt ontvangen en weer doorgeven. Nu keren we terug naar onze diepste kern. In deze diepste kern vinden wij onszelf, zoekend naar de weg waarlangs het zelf zich ontplooit en zichtbaar wordt in ons leven. Probeer je vandaag met deze diepste kern te verbinden en ervaar daarin dat de essentie van het leven, het leven zelf is.
Reflectievragen:
Wat voel ik als ik contact maak met mijn diepste kern?
Hoe kan ik ervaren dat de essentie van het leven, het leven zelf is?

 • Dag 13: Driekoningen ā€“ Epifanie

De dertiende nacht, is de nacht waarin de drie wijzen aankwamen in Bethlehem met geschenken voor het kind dat daar geboren was. Wat volgt is de dag van de Epifanie, ofwel de openbaring. Sta op deze dag stil bij de inzichten die deze dertien Heilige Nachten je hebben gebracht. In de reflectie op die inzichten kan zich jouw innerlijke wens openbaren. Neem de tijd om te kijken naar de essentie van alle aantekeningen die je hebt gemaakt van je ervaringen en dromen in deze periode. Kijk met aandacht vanuit je hart naar het jaar dat voor je ligt, en vraag jezelf af ā€œwat is mijn liefste wens?ā€ Welk verlangen leeft nu diep in jou en wil naar buiten toe geleefd worden? Dat is het thema dat jou richting geeft gedurende dit jaar.

Ik wens ieder een fijne advent en kersttijd, en voor ieder die geĆÆnspireerd is geraakt een prachtige ā€˜liefste wensā€™ voor het komende jaar. En mocht je net zo gek zijn op stationair als moi, check deze leuke deals hieronder!

Bron: Jaap Voigt http://www.jaapvoigt.nl/

Luister vooral de podcasts van Jaap!

https://jaapvoigt.nl/audio-en-video/#Podcast-Leven-en-werken-in-het-ritme-van-de-seizoenen

2 gedachten over “Heilige nachten”

 1. Ha Vrije Juf Tessie, Super om je uitgebreide en gedetailleerde toelichting te lezen. Knap van je. Hartelijk dank voor het delen.
  Meer dan 50 jaar neem ik al mensen mee naar buiten, maar ik ben duidelijk van de praktijk en niet van de theorie P šŸ˜‰
  Dit jaar mag ik geen bijeenkomsten buiten in de natuur regelen en dan kan zo’n mooi stuk uitleg heel goed van pas komen.

  Beantwoorden
  • Hi

   Wat een fijn bericht.

   De boodschap in dit verhaal is vooral energetisch en ik ben blij dat jullie hier iets aan hebben.
   Voor allen die deze stof nog moeilijk kunnen behappen zijn er ook heel veel andere alternatieven.

   Je kunt het zien als 2 paden die je bewandelt.
   1 in de nacht, waar je let op je dromen en wat zij te vertellen hebben.
   2 overdag, waar je gaat voelen en schrijven over de 12/ 13 onderwerpen hierboven. Maar je kunt ook zelf 12 onderwerpen kiezen die bij je passen.
   12 kleuren, 12 bomen, 12 planten, 12 planeten, 12 maanden, of 12 thema’s

   Liefs Tessie

   Beantwoorden

Laat een reactie achter!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit:

Deze website gebruikt cookies om optimale ervaring te bieden. Mocht je daar een bezwaar tegen hebben klik dan op lees meer. Lees meer.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close